מלכודות לחולדות

מלכודות לחולדות

המלכודות הנפוצות ביותר הם : 3 סוגי מלכודות עיקריות דבק, קפיץ, סקרנות

כיום קיימים מלכודות אלקטרוניות הגורמות לחולדות להתרחק מהמקום.

 

מלכודת קפיץ לחולדה

החולדה מתקרבת לעבר הפיתיון המונח על גבי הקפיץ ,כאשר החולדה נוגסת בפיתיון הקפיץ נסגר במהירות רבה והחולדה מתה במקום.

מלכודת קפיץ ויקטור המיועדת להדברת חולדות

 

מלכודת דבק לחולדה 

החולדה מתקרבת לעבר ריח הפורומון המושך אותה לרוב מדובר בחמאת בוטנים לאחר עליית החולדה על המלכודות אינה מסוגלת לנוע וכך נלכדת כשעודה בחיים.

 

מלכודת סקרנות לחולדה

תיבה בעלת פתח כניסה המיועד לחדירת חולדות, פיתיון המוחדר לתוך התיבה גורם לחולדות לחדור על מנת לאכול, הדלת נטרקת והחולדה נלכדת כשעודה בחיים.

מלכודת סקרנות להדברת חולדות